pohnutky mysli

Proud myšlenek

Témata

Statistika

Keltské legendy

Tato legenda vypráví o útrapách lidu Tútha De Dannanů, když připluli do Irska. Jedná se o starou legendu, která byla přenášena ústní tradicí, kterou později zapsali křesťanští mniši, jenž dorazili do Irska.
 
Jenda stará zásada a hluboké moudrosti našich předků na závěr: PRAVDA PROTI SVĚTU